دانستنی های ناب

 
 • فصلنامه علمی آموزشی ترویجی HORIZONS
 1. شماره اول سال 83              (pdf)
 2. شماره دوم سال 84              (pdf)
 3. شماره سوم سال 84            (pdf)
 4. شماره چهارم سال 85          (pdf)
 5. شماره پنجم سال 86            (pdf)
 6. شماره ششم سال 87            (pdf)
 7. شماره هفتم سال 87            (pdf)
 8. شماره هشتم سال 88           (pdf)
 9. شماره نهم سال 88               (pdf)
 10. شماره دهم سال 89              (pdf)
 11. شماره یازدهم سال 89          (pdf)
 12. شماره دوازدهم سال 89        (pdf)
 13. شماره سیزدهم سال 90        (pdf)
 14. شماره چهاردهم سال 90        (pdf)
 15. شماره های 16 تا 19 سال 94 (pdf)
 16.  
   ------------------------------------------------------------------
 •  آنچه باید در پرورش گاو شیری بدانیم:
 1. معیارهای انتخاب اسپرم(pdf) 
 2. کاتالوگ خوانی 1 (pdf) 
 3. کاتالوگ خوانی 2 (pdf) 
 4. بیماری تب برفکی (pdf)
 5. آموزش تلقیح مصنوعی(pdf) 
 6. مدیریت تغذیه گاوهای شیری (pdf)
 7. اصول صحیح و کاربردی شیردوشی (pdf)

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 •  دانلود مقالات دامپروری

 

 

 1. مدیریت سیلاژ ذرت (pdf)
 2. تحلیل فنوتیپی و ژنوتیپی امتیاز سول های بدنی شیر در گاو هلشتاین ایران (pdf) 
 3. چگونه از سُم در گاوهای شیری مراقبت کنیم (pdf)
 4. مقایسه ترکیبات فیزیکو شیمیایی شیر شتر، گاو، گوسفند و بز(pdf)
 5. مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 در شیر خام مراکز جمع اوری شیر در شهر تبریز(pdf)
 6. بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین (pdf)
 7. پرورش تلیسه های جایگزین (جزوه مهندس رضاخانی) (pdf)
 8. نقش ويروس اسهالي BVD  روي فرايند توليدمثلي گاوهاي شيري(pdf)
 9. تحلیل فنوتیپی باروری در گاوهای هلشتاین ایران(pdf)
 10.  پیامد ها و عوامل موثر بر میزان وقوع جفت ماندگی در گاوهای هلشتاین(pdf)
 11. تغذیه و باروری در پرورش گاو شیری (pdf)
 12. آشنایی با نژاد مونت بیلیارد (pdf)
 13. تاثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر و متابولیت خون در گاو های هلشتاین (pdf)
 14. چگونه از اسهال در گوساله ها جلوگیری کنیم(pdf)
 15. دوقلو زایی در گاوهای هلشتاین ایران (pdf)