سلسله نشست های تخصصی

نشست های تخصصی برگزار شده در دفتر زیتون اصفهان

سیدی های مربوط به  این کلاس ها برای استفاده شما عزیزان در دفتر زیتون موجود می باشد 

 

زمان

خلاصه بحث

موضوع

مدرس

ردیف

۷دی ماه۹۱

بررسی چالشهای مدیریتی و علتهای حذف گاو در واحدهای پرورش گاوشیری با تکیه بر معضلات تولیدمثلی گاوهای پر تولید

چالشهای مدیریتی تولیدمثل گاو شیری

پروفسور مجتبی کافی

۱

۷دی ماه۹۱

معرفی شاخص های مورد استفاده در پروف گاو نر هلشتاین و همچنین شاخص های مورد استفاده در کاتالوگهای ارزیابی اسپرم

آشنایی با مفاهیم پروف گاوهای نر هلشتاین

مهندس داوود صانعی

۲

۲۶بهمن۹۱

راهکارهای عملی مدیریت گاوهای تازه زا با تکیه بر تغذیه

چالشهای تغذیه ای گاوهای تازه زا

پروفسور غلامرضا قربانی

۳

۲۶اسفند۹۱

بررسی مسائل و مشکلات صنعت پرورش گاو شیری بویژه در شرایط تحریم

اقتصادمقاومتی درصنعت گاوشیری

دکترحسن نیلی احمدآبادی

4

۲۸فروردین۹۲

بررسی مسائل و مشکلات صنعت پرورش گاو شیری بویژه در شرایط تحریم

اقتصادمقاومتی درصنعت گاوشیری

مهندس جلیل نژاد،مهندس ذوفقاری، مهندس راتق

۵

۲۳خرداد۹۲

بررسی مسائل و مشکلات ناشی از تنش گرمایی در گاوهای شیری و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای مقابله با آن

راهکارهای تغذیه ای گاوهای شیری در استرس گرمایی

پروفسورقربانی

۶

۱۳تیر۹۲

علم ژنومیک و مزایای استفاده از آن در دامهای مزرعه و شاخصهای مورد نظر در انتخاب  اسپرم

قدرت ارزیابی ژنومیک وتاثیر شگرف آن بر تولید برترین گوساله های نر وماده هلشتاین

مهندس صانعی

۷

۳۱مرداد۹۲

بررسی چالشهای ناشی از عدم فرهنگسازی مناسب در استفاده  صحیح از آب و همچنین مروری بر سابقه تاریخی روشهای استحصال آب

بحران آب

دکترنیلی

۸

۴مهر۹۲

معرفی گاوها و تلیسه های واکل و چگونگی شناسایی آنها.

سندرم واکلی در گاوهای شیری

پروفسور کافی

۹

۹آبان۹۲

معرفی صفات تولیدی و سودآور گاوهای شیری و چگونگی شناسایی آنها از طریق کاتالوگ اسپرم

آشنایی با ویژگیهای گاوهای شیری سودآور و شیوه های تولید آنها

مهندس صانعی

10

۶آذر۹۲

بررسی جنبه های اقتصادی -ژنتیکی و مدیریتی ورم پستان و محاسبه ی هزینه های تمام شده آن

اقتصاد - ژنتیک و مدیریت ورم پستان

دکتر صادقی

۱۱

۱۸دی۹۲

معرفی بیماری تب برفکی و علائم بالینی آن و روشهای پیشگیری و کنترل بیماری

روشهای پیشگیری وکنترل بیماری تب برفکی

دکترسیداکبر حسینی ودکتر سیدمحمد حسینی

۱۲

۷اسفند۹۲

معرفی مفاهیم اصلی موجود در کاتالوگهای اسپرم و روشهای صحیح انتخاب اسپرم در گله های شیری

کاتالوگ خوانی و انتخاب اسپرم

دکتر صادقی

۱۳

18اردیبهشت93

معرفی منابع مختلف تامین کننده ی چربی جیره و تاثیر آنها بر تولید و ترکیبات شیر

تاثیر منابع مختلف چربی بر تولید و ترکیبات شیر

پروفسور قربانی

۱۴

20خرداد93

معرفی علل عمده بروز تلفات در گله های طیور گوشتی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش خسارات به واحدهای تولیدی

راهکارهای افزایش بهره وری و کاهش تلفات در گله طیور گوشتی

دکتر نیلی

۱۵

29خرداد93

تاثیر بخشهای مختلف جیره بویژه منابع چربی بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری

رابطه بین تغذیه و تولید مثل در گاوهای هلشتاین

پروفسور قربانی

16

27شهریور93

مقایسه مراحل فنی مرتبط با انتخاب گاو ازطریق روش سنتی اصلاح نژاد و بهره گیری از تکنیک های مولکولی جدید در روش ژنومیک

مقایسه اسپرمهای ژنومیک و پروف شده

دکتر صادقی

۱۷

27آبان93

معرفی بیماری نیوکاسل و راهکارهای کنترل و پیشگیری از این بیماری

راهکارهای کنترل و پیشگیری از بیماری نیوکاسل

دکتر نیلی

۱۸

13آذر93

معرفی بیماری لنگش و اهمیت اصلاح سم در گاوهای شیری

لنگش در گاوشیری

پروفسوردهقانی

۱۹

9 دی 93

به روزرسانی شاخص های ژنتیکی و معرفی برخی صفات جدید در دسامبر2014

تغییرمبنای ژنتیکی

مهندس صانعی

۲۰

31 اردیبهشت94

معرفی سندروم واکلی و راهکارهای کنترل و درمان این سندروم

درمان سندروم واکلی در گاو سیری

پروفسور کافی

۲۱

8مرداد94

ویژگی های یک گاو شیری ایده آل و تغییری انقلابی در انتخاب ژنتیک برای آینده بهتر

شاخص گاو تجاری ایده آل

مهندس صانعی

22

21 شهریور 94

روش های مختلف برای تهیه یک سیلاژ مناسب و اقتصادی

ساختمان و مدیریت سیلاژ ذرت

دکتر خوروش

۲۳

20 آبان 94

بررسی مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مصرف شیر

فرصت ها و چالش های افزایش سرانه مصرف شیردرسال 94

بحث آزاد

۲۴

23 دی 94

مقدار ایده آل دوره انتظار اختیاری برای دستیابی به راندمان بهینه تولیدمثلی

بهینه سازی دوره انتظار اختیاری

دکتر صادقی

۲۵

28 اردیبهشت

بررسی تاثیر انتخاب اسپرم بر هزینه های گاوداری

کاهش قیمت تمام شده شیر تولیدی با اصلاح نژاد گاو شیری

مهندس صانعی

۲۶

25شهریور95

بررسی همه جوانب تغذیه ای،ژنتیکی، مدیریتی و بیماری ها

بررسی مسایل و مشکلات تولیدمثلی گله های گاو شیری

دکتر کافی

۲۷

15 دی 95

اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی و برنامه بهبود ژنتیکی صفات سلامت سم، مقاومت به عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی در گله هلشتاین

اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی

مهندس صانعی

28

20 بهمن 95

بررسی چالش ها و نگرانی های پیش روی صنعت طیور در مقابله با آنفلوانزای پرندگان

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

دکتر نیلی

۲۹

خرداد 96

بررسی بیماری ورم پستان،کنترل،پیشگیری و درماناستفاده از باکتریوفاژها بعنوان جایگزینی ایده ال و موثر برای انتی بیوتیک ها در درمان ورم پستان

ورم پستان

دکتر کدیور و  اقای سلیمانی

۳۰

26 مهر 96

مدیریت تولید مثل گاو شیری در دوران پس از زایش، فرصت ها و چالش ها

مدیریت تولید مثل

دکتر کدیور

۳۱

27 دی ماه 96

مدیریت تغذیه گوساله های شیر خوار در مراحل غیرنشخوارکنندگی، مرحله انتقال و نشخوارکنندگی

مدیریت تغذیه

دکتر قاسمی

۳۲

 30خرداد97

تنش گرمایی و پاسخ های تولیدمثلی ناشی از آن در گاو شیری

تنش گرمایی

دکتر ریاسی

۳۳

11مهر 97

اصول عملی جیره نویسی در گاو شیری و گوساله با کمک نرم افزار cncps

جیره نویسی

دکتر ابراهیم قاسمی

34

 

کاهش بیماری های دوره انتقال با انتخاب ژنتیکی در گله های گاو شیری

دوره انتقال

دکتر علی صادقی

۳۵

17بهمن 97

لزوم بکارگیری نژادهای گوشتی در گله های هلشتاین

نژادهای گوشتی

دکتر ربیع رهبر

۳۶

16مرداد 98

نگاه تخصصی به اصلاح نژاد گاو شیری

اصلاح نژاد

دکتر مهدی ساعتچی و مهندس داوود صانعی

۳۷

22 آبان ماه 98

اهمیت ژنتیکی و اقتصادی وزن بدن در گاو شیری

اصلاح نژاد

دکتر علی صادقی

38