سمینار بین المللی آنفلوآنزای پرندگان همزمان با نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران 97

بسمه تعالی

سمینار بین المللی آنفلوآنزای پرندگان همزمان با برگزاری نمایشگاه دام و طیور در محل دائمی نمایشگاههای تهران در تاریخ 17 و 18 شهریور ماه برگزار شد. دراین همایش سخنرانان کلیدی آخرین دست آوردهای خود را در زمینه تحقیقات انجام شده برروی آنفلوآنزای پرندگان ارائه نمودند، همچنین دکتر حسن نیلی به عنوان سخنران کلیدی سمینار نتایج مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور را که در آزمایشگاه سطح سه امنیت زیستی و همچنین در شرایط مزرعه صورت گرفته بود را ارائه نمود. همچنین ایشان پیشنهاد نمود که در کنار تشخیص مولکولی نسبت به تهیه فایل پاتولوژیکی از گله های در گیر اقدام شود. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفته و با توجه به اهمیت انجام مطالعات گذشته نگر در خصوص ویروس های درگردش و بخصوص گله هایی که معدوم می شوند، از اهمیت بالایی برخورد است. در انتها با حضور سخنرانان کلیدی، در پانل تخصصی به سئوالات شرکت کنندگان در خصوص مطالب ارائه شده توسط سخنرانان پاسخ گفته شد.