خسارت ۵۰ درصدی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به مرغداران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در تلفات ها ناشی از شیوع آنفلانزای مرغی که بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد خسارت را مرغداران متحمل شده اند دولت حمایتی از آنها نداشته است و امروز این عوارض خود را نشان می دهد. عبدالله حاتمیان، درخصوص تزریق تخم مرغ به بازار توسط دولت در راستای کنترل بازار، اظهار داشت: به دلیل عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان تخم مرغ شرایط اینگونه شده، چندین سال است که مرغداران از گرانی جوجه، دان مرغ، بدهکاری بانکی و شرایط انحصاری موجود اعتراض هایی را دارند. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه همه شرایط نامساعد ذکر شده باعث گشته تا مرغداران در چنین وضعیتی قرار بگیرند، گفت: در تلفات ها ناشی از شیوع آنفلانزای مرغی که بیش از 40 تا 50 درصد خسارت را مرغداران متحمل شده اند دولت حمایتی از آنها نداشته است و امروز این عوارض خود را نشان می دهد. نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه با وارد کردن تخم مرغ و کارهای این چنینی این درد درمان نمی شود، در پایان خاطر نشان کرد: باید دولت اطمینان خاطر و همچنین برنامه تولیدی را در اختیار تولیدکنندگان تخم مرغ قرار دهد تا براساس نیاز بازار تولید کنند و اگر صادراتی وجود دارد نیز آن را در نظر بگیرند.