معدوم شدن ١١ میلیون قطعه مرغ طی ٣ماه

یک مقام مسئول از معدوم شدن ١١ میلیون قطعه مرغ بر اثر بیماری حاد تنفسی در کشور خبر داد و گفت: میانگین قیمت تخم مرغ درب مرغداری، به بیش از ۶ هزار تومان رسیده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران به نقل از مهر، ناصر نبی پور با بیان اینکه به دلیل شیوع بیماری حاد دستگاه تنفسی در میان طیور، از اول مهر تاکنون، بیش از ١١ میلیون قطعه مرغ معدوم شده است، اظهار داشت: این بیماری از اردیبهشت در کشور وجود داشته؛ اما در مهر و آبان، شیوع آن شدت یافته است. وی افزود: استان های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و تا حدودی نیز قم، درگیر این بیماری شده اند. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، با بیان اینکه علت اصلی گرانی تخم مرغ در بازار این نیز مساله است، افزود: معدوم شدن ١١ میلیون قطعه مرغ، مساوی با ۶٠٠ تن تخم مرغ در روز است که رقم کمی نیست، متاسفانه دولت کمکی به تولیدکنندگان نمی کند، بیمه پول آنان را نمی دهد و در این میان، گرفتارتر از همه سازمان دامپزشکی است که هیچ کمکی به این سازمان برای مقابله با این مساله نمی شود. نبی پور افزود: در حال حاضر میانگین قیمت تخم مرغ درب مرغداری، به بیش از ۶ هزار تومان رسیده است. وی اضافه کرد: شهرهای دیگر قرنطینه شده و اجازه خروج تخم مرغ از آنها، داده نمی شود. نبی پور درباره احتمال واردات تخم مرغ به کشور با توجه به شرایط پیش آمده، گفت: مجوز واردات صادر شده؛ اما اگر واردات صورت گیرد، کمتر از این برایشان تمام نمی شود؛ چرا که تمام کشورهای اطراف ما نیز، آلوده هستند. وی، وضعیت بازار نهاده ها را به شدت نابسامان عنوان کرد و گفت: قیمت ذرت به بیش از ١١٠٠ تومان رسیده؛ در حالی که دو ماه قبل، ۶۵٠ تومان بوده؛ قیمت کنجاله سویا نیز به ١٨۵٠ تومان رسیده؛ در حالی که دو ماه پیش حداکثر ١۴٠٠ تومان بوده است.