ارسال نامه مرغداران به معاون اول رئیس‌جمهور؛ آقای جهانگیری، جلوی بحران در تولید مرغ را بگیرید

مرغداران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از بالا رفتن هزینه های تولید مرغ در کشور به دلیل افزایش دو ماهه نرخ ارز خبر داده و پیش بینی کرده اند که ادامه این روند منجر به کاهش تولید و بروز بحران شود. مرغداران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از بالا رفتن هزینه های تولید مرغ در کشور به دلیل افزایش دو ماهه نرخ ارز خبر داده و پیش بینی کرده اند که ادامه این روند منجر به کاهش تولید و بروز بحران شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران به نقل از تسنیم، مرغداران با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خبر از بالا رفتن هزینه های تولید مرغ و افزایش ۱۵ و ۲۵درصدی قیمت ذرت و سویا به عنوان اقلام پایه ای صنعت، ناشی از افزایش دو ماهه نرخ ارز در کشور، داده و پیش بینی کرده اند که ادامه این روند منجر به ایجاد سربار بزرگ در تولید و ادامه آن عامل کاهش تولید مانند سال ۹۲ شود. مرغداران در این نامه خواهان پیگیری معاون اول رئیس جمهور، قبل از ایجاد بحران در صنعت مرغ کشور شده اند.