افزایش قیمت نهاده ها و تقاضا عوامل گرانی تخم مرغ

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت نهاده ها و تقاضا در بازار دو عامل افزایش قیمت تخم مرغ در این استان است. سیدحمیدرضا جوادی افزود: افزایش قیمت نهاده ها به دلیل بالا رفتن قیمت دلار و افزایش تقاضا به واسطه رشد مصرف همزمان با سرد شدن هوا بر رشد قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر تاثیرگذار بوده اند. قیمت تخم مرغ ظرف دو هفته اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: بطور طبیعی با سرد شدن هوا میزان مصرف و به تبع آن تقاضای تخم مرغ بالا می رود و همین امر هر سال موجب ایجاد تغییراتی در قیمت این محصول می شود. حدود سه ماه پیش نیز افزایش قیمت تخم مرغ در بازار رخ داد که با اعمال سیاستهای تنظیم بازار شاهد کاهش و ایجاد تعادل در بهای این محصول بودیم. اعمال سیاستهای تنظیمی بیشتر موجب شکسته شدن جو روانی در بازار شده و افزایش بیشتر قیمت را متوقف می کند. روزانه 250 تن تخم مرغ در خراسان رضوی تولید می شود. از مجموع تولید تخم مرغ در استان 100 تا 110 تن مصرف خانوار بوده و بقیه آن به سمت صادرات و فعالیتهای صنعتی هدایت می شود. هزار و 410 واحد مرغ گوشتی با ظرفیت تولید 24 میلیون قطعه و 270 واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت تولید 98 هزار تن تخم مرغ در خراسان رضوی فعالیت دارند.