عرضه نامحدود مرغ منجمد با نرخ دولتی در تهران

مدیرکل شرکت پشیتبانی امور دام استان تهران از عرضه مرغ منجمد با نرخ هر کیلو 5 هزار و 700 تومان در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران خبر داد و گفت: این طرح در راستای کاهش قیمت این محصول انجام می شود. یوسف جلوخانی افزود: با هدف کنترل و کاهش قیمت مرغ، عرضه نامحدود مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران آغاز شده است. وی بیان کرد: در این طرح شرکت پشتیبانی و امور دام استان تهران هر کیلو مرغ منجمد را به نرخ 5 هزار و 300 تومان به شبکه های توزیع عرضه می کند و مردم در فروشگاهها مرغ منجمد را با نرخ 5 هزار و 700 تومان خرید می کنند. مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران خاطرنشان کرد: به اندازه کافی و مناسب مرغ منجمد در سردخانه ها وجود دارد و هر زمانی که احساس کنیم که قیمت مرغ منجمد رو به افزایش است عرضه نامحدود این کالا در اختیار شهروندان قرار می گیرد. به گفته وی عرضه مرغ منجمد در میادین میوه و تره بار و سایر فروشگاههای زنجیره ای از کیفیت مناسب برخوردار است و شرکت پشتیبانی امور دام و دامپزشکی استان تهران بر کیفیت، نحوه بسته بندی و حتی وزن مرغ ها نظارت دقیق دارند. به گفته جلوخانی وزارت جهاد کشاورزی متوسط قیمت هر کیلو مرغ منجمد را 5 هزار و 500 تومان تعیین کرده و پیش بینی می شود با اجرای این طرح قیمت مرغ منجمد این هفته در تهران کاهش یابد.