واسطه ها برنده ماراتن نوسان قیمت مرغ و تخم مرغ

عضو هییت رییسه کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت :مرغداران،اتحادیه و وزارت کشاورزی نیازمند تعامل برای توقف نوسانات نرخ مرغ در بازارهستند. علی بختیاری درباره وضعیت مرغداران در کشور ،گفت: وزارت کشاورزی اعتقاد دارد،زنجیره های تولید مرغ سیر صعودی گرانی تجربه نمی کنند، اما از سوی دیگر مرغداران اعلام می کنند جوجه یک روزه گران است و اصناف نیز معتقدند نهاده های دامی گران شده است و با این تفاسیر مشخص است؛ نمی توان بازار مرغ ردر ا کشور به تعادل رساند. نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ساماندهی فراگیر زنجیره تولید مرغ باید جایگزین نگاه تک بعدی به مولفه های مرغداری در کشور شود؛ زیرا هر چند در از گاهی،بخشی از زنجیره تولید بطور مثال نرخ نهاده های دامی و گران شدن نرخ جوجه یک روزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. وی ادامه داد: برای تنظیم منطقی بازار مرغ باید اصناف و وزارت کشاورزی بر روی میز مذاکره بنشیند و به تناقصات میان مرغداران و تصیم گیرکنندگان بازاری این مواد غذایی حیاتی برای سفره مردم پایان دهند تا نرخ نهاده دامی که دغدغه اساسی مرغداران است به یک ثبات منطقی برسد. عضو کمیسیون کشاورزی،اب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد:واسطه ها برنده ماراتن نوسان و گرانی مرغ و تخم مرغ دربازار به شمار می آیند.