بررسی مشکلات مرغداران خسارت دیده توسط کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

95/12/21

بنا به درخواست اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مشکلات مرغداران خسارت دیده از آنفولانزای پرندگان توسط کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت. در این جلسه که ریاست آن را آقای مهندس ابراهیمی ریاست محترم کمیته دام،طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی به عهده داشت از مسئولین وزارت خانه و مسئولین ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارت اقتصاد و دارایی،وزارت کشور و مدیریت ستاد بحران کشور و وزارت جهاد کشاورزی دعوت شده بود . پس از گزارش مدیرعامل اتحادیه در رابطه با وضعیت بیماری آنفولانزای پرندگان در کشور و خساراتی که به مرغداران وارد شده پیشنهادات مطرح شده از طرف اتحادیه با حضور مسئولین مورد بررسی قرار گرفت.

اهم پیشنهادات ارائه شده توسط اتحادیه :

مشکل عدم تامین اعتباری برای صندوق بیمه جهت پرداخت غرامت مرغداران خسارت دیده  

نیاز به سرمایه در گردش ارزان قیمت به میزان 2000 میلیارد ریال جهت فعال سازی مجدد واحدها

امهال وام مرغدارانی که بدهکار سیستم بانکی بوده اندو با معدوم سازی گله ،توان بازپرداخت آن را ندارند به مدت 3 سال

با توجه به اینکه پیشنهادات اتحادیه مرکزی مرغداران میهن مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی نیز می باشد قرار شد سازمان مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی به شکل مناسبی مشکل تامین اعتبار صندوق بیمه و سیستم بانکی را برای محقق شدن پیشنهادات فوق به عمل آورند. نهایتاً با جمع بندی جناب آقای ابراهیمی رئیس جلسه مقرر شد مراتب از طریق ریاست کمیسیون کشاورزی به دستگاههای ذیربط جهت اقدام اعلام گردد.