از بمب اتم خطرناک تر چیست؟

سی و سومین نشست تخصصی زیتون اصفهان برگزار گردید.

از بمب اتم خطرناک تر چیست؟

روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود، خسارت و تلفات ناشی از مقاومت آنتی بیوتیکی را از بمب اتم بیشتر می داند !!!!

مقاومت آنتی بیوتیکی به عنوان یکی از بزرگترین چالش های بشر در سال های پیش رو مطرح، از این رو سازمان بهداشت جهانی سال 2017 را سال چاره اندیشی در خصوص مقاونت آنتی بیوتیکی اعلام کرده است. ورم پستان يکي از بيماري هاي مهم اقتصادي در صنعت گاو شيري محسوب مي شود. درمان آنتي بيوتيکي بيماري با چالشهاي متعددي روبرو مي باشد، نظر به اينکه مقاومت آنتي بيوتيکي و وجود باقيمانده آنتي بيوتيک در شير، باعث کاهش بازار پسندي شير شده و مخاطرات بهداشت عمومي متعددي را به همراه دارد، استفاده از روشهاي درماني جايگزين بسيار ميتواند مورد توجه قرار گيرد. استفاده از باکتريوفا ژها به عنوان جايگزين آنتي بيوتيک روشي است که اخيرا مورد توجه قرار گرفته است.

نظر به اینکه یکی از راه های انتقال آنتی بیوتیک به انسان به دلیل درمان عفونت های پستانی در گاو می باشد، زیتون اصفهان در ادامه سلسله نشست های تخصصی خود، سی و سومین نشست را به استفاده از باکتریوفاژها بعنوان راهکاری نوین و موثر برای درمان ورم پستان اختصاص داده است. درر این نشست که در تاریخ 3/3/96 در دفتر زیتون اصفهان برگزار گردید، حضور گسترده کارشناسان و دامپزشکان رونق بخش این نشست علمی بود. دکتر علی کدیور عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و آقای سلیمانی دانشجوی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان ضمن تبیین ابعاد مختلف بالینی، خسارات اقتصادی و مخاطرات بهداشت عمومی، شیوه استفاده از باکتریوفاژها را در درمان ورم پستان ارائه نمودند.