سی امین نشست تخصصی دفتر زیتون اصفهان برگزار گردید

سی امین نشست تخصصی دفتر زیتون اصفهان

اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی و برنامه بهبود ژنتیکی صفات سلامت سم، مقاومت به عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی در گله هلشتاین

بهینه سازی ساختار اقتصادی یکی از ضروریات اولیه جهت ارتقای قابلیت رقابت پذیری بخش های مختلف اقتصادی جهت حضور در بازارهای منطقه و جهانی است. یکی از مؤثرترین بخش های اقتصادی کشور که حتی در شرایط تحریم از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده است، بخش دامپروری می باشد. این بخش به دلیل گستردگی و پایین بودن بهره وری می تواند بستری برای برنامه ریزی های ارتقای کیفیت باشد. کاهش قیمت تمام شده محصولات و ارتقاء کیفی آنها از اولویت های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش می باشد. در ادامه سلسله نشست های تخصصی زیتون اصفهان جهت افزایش دانش فنی کارشناسان و بهره گیری از آخرین تحقیقات علمی کاربردی دانشگاهی، سی امین نشست تحت عنوان: اهمیت اقتصادی، ارزش های اصلاحی و برنامه بهبود ژنتیکی صفات سلامت سم، مقاومت به عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی در گله هلشتاین با حضور جناب آقای مهندس صانعی نماینده علمی و فنی شرکت سی آر آی در ایران و با حضور کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعت گاو شیری 15 دی ماه 95برگزار گردید. در این نشست تخصصی پیرامون اهمیت مقاومت به بیماری ها و نحوه کنترل و پیشگیری از انها به مدد ژنتیک و انتخاب اسپرم مناسب اشاره گردید. مهندس صانعی اشاره کرد خوشبختانه هر روزه، به مدد ارزیابی ژنومیک و افزایش اطلاعات، جعبه سیاه اصلاح نژاد باز شده، واریانس و کوواریانس های ژنتیکی شناسایی شده و صفات جدیدی به ارزیابی ها اضافه می گردد. بیماری های متابولی که بصورت متوالی در گله های گاو شیری شایع هستند، موجب تحمیل خسارات جبران ناپذیری بر دامدار می شوند. به جدول زیر دقت نمایید:

 

لنگش، عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی از بیماری هایی هستند که هزینه های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم هنگفتی به بار می آورند. با توجه به گزارش مرکز بین المللی زیست فناوری (ICB) سی آر آی، این سه عارضه وراثت پذیری بالایی داشته و لذا می توان برای بهبود سلامت سم، کاهش عفونت رحمی و کتوز تحت بالینی در گله های هلشتاین برنامه اصلاح نژادی داشت.

 

بنابراین ارزش های اصلاحی سلامت سم (HF)، عفونت رحم (MRT) و کتوز تحت بالینی(SCK) بر مبنای عدد 100 ( 100 به عنوان میانگین صفت در نظر گرفته شده است) وارد کاتالوگ های ارزیابی دسامبر 2016 شدند؛ تا کارشناسان بتوانند با توجه بیش از پیش به این فاکتورها، بخش عظیمی از خسارات وارده را کاهش دهند.

در ادامه مهندس صانعی اشاره ای به شاخص های انتخاب و توجه ویزه به شاخص گاو تجاری ایده آل (ICC$) نمودند. وی افزود شاخص ICC$ با در نظر گرفتن بازده تولید، سلامت، باروری و شایستگی، قابلیت شیردهی و قابلیت گوساله زایی بصورت یکجا، کارآمدترین شاخص زنتیکی موجود جهت اصلاح نژاد گله های تجاری می باشد.